beats by dre cheap

Duhovnost

 

Duhovnost ili Spiritualnost u principu predstavlja posebno iskustvo,

tačnije "Život i Svijest van materijalnog tijela"

Moderna nauka takva "nova" shvatanja najviše pronalazi u oblastima kvantne fizike kao i u

medicinskim istraživanjima ljudskog tijela i duha. Predstavlja traganje za pravim životnim

smislom a mora i ne mora biti povezana s religioznošću...

 

Čovjek predstavlja multidimenzionalno biće. Princip spiritualnosti je da ljudsko biće

funkcionise sveobuhvatno i da sastavi razdvojeno, Nebo i Zemlju, materiju i duh, dobro i loše...

Takvo funkcionisanje vodi ka sjedinjenju svijeta, materije i duha i samog ljudskog bića.

Duhovnost teži ka ispoljavanju onog najboljeg u ljudskom biću, otkrivanju njegovih

potencijala tj. upoznavanju, razumijevanju sebe, vlastitih mogućnosti kao i svojom ulogom u

renutnom 3D realitetu postojanja. Mnoge "spiritualne grupe" insistiraju da se njeni

potencijalni "simpatizeri" moraju ponašati u skladu sa pravilima i zapovjestima koje one

predstavljaju. Tim Planetarna Vizija ne želi takav pristup spiritualnosti, tj. duhovnosti jer

ona predstavlja slobodu u pravcu postizanja spoznaje ljudskog bića, njegovih potencijala,

kao i prave planetarne prirode.

 

Da bi neko ljudsko biće probudilo u tom pogledu, neophodno je odbaciti ego i prekinuti

poistovjećivanje sa vlastitim umom. Tako da, neophodna je konstantna promjena svijesti,

percepcije a tako i dubine razumjevanja u svakom trenutku.

Duhovnost nam omogućava da shvatimo ko smo, odakle dolazimo, i kuda idemo tj. da otkrijemo svoju pravu prirodu individualnosti...svijesnost ispituje i situacije i misli i emocije, a volja predstavlja energiju koja pomaže svijesnosti da istraje u otkrivanju prave prirode i tada se pokreće kreativnost...ljudsko biće shvata da on sam predstavlja svijesnu energiju univerzuma i da promjenom upravo te energije on zapravo mijenja planetarnu viziju, ogledalo koje savšeno reflektuje naše unutrašnje stanje. To predstavlja višu dimenziju koja nam omogućava da bolje upoznamo sebe, a tako i druge i pomognemo im... "...ako niste spremni da se mijenjate svakog trenutka, nećete nikada spoznati istinu..." Vivekenanda


HRAM SOTONIN Duhovni Sotonizam
http://mca.blogger.ba
12/05/2011 23:35